Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

rachel-green

June 11 2015

rachel-green
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viashithappenss shithappenss

June 01 2015

7601 f35c
Reposted frommyry myry viaszydera szydera

May 30 2015

rachel-green

- A spierdalaj
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać

Reposted fromnaciol naciol viaszydera szydera
rachel-green
To pocieszające, że naprawdę nic nie jest tak straszne jak się wydaje.
— życie
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
rachel-green
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.

March 19 2015

rachel-green
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
rachel-green
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viazapachsiana zapachsiana
rachel-green
4810 c201
Reposted fromkaiee kaiee viazapachsiana zapachsiana

March 08 2015

rachel-green
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viashithappenss shithappenss
rachel-green
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny. 
http://www.wysokieobcasy.pl/dzien_kobiet/1,144045,17277485,Dziesiec_sposobow__by_zyc_z_sensem.html
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamefir mefir

February 21 2015

rachel-green
0903 3a70 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamefir mefir
rachel-green
5665 f68a 500
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viacytaty cytaty
rachel-green
Reposted frompzyko pzyko viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
rachel-green
Life could injure you, but you could get up again if you were strong enough, and especially if you had the right person to help you out.
— Mia Sheridan, Kyland
Reposted frommefir mefir

February 05 2015

rachel-green

subjecttocaprice:

subjecttocaprice:

My mom just sent me this picture of my dog…I guess we got a lot of snow, then

update:

Reposted fromhairinmy hairinmy viashithappenss shithappenss
rachel-green
rachel-green
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viamefir mefir
rachel-green
2425 7bb0 500
Reposted frombillboard billboard vianadelle nadelle
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973 (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl