Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2018

rachel-green
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

May 24 2018

1796 2c27
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
rachel-green
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viamiamor miamor

March 29 2018

rachel-green
3120 7f31 500
Reposted bysomebodytolovefantasmagoriemikimotodeparterosiuwestern-feelingJessSilenteNicooblackheartgirlforgetprincessiwanttobeanastrophysicistwikszverdantforcementispenetraliaiwannabeyourabsolemselseyspalonyteatrsomebodytolovelatheanokturnalMountainGirlniebalaganBrainySzczurekztarnodifferencesilence89angelSky07PaiMei

November 15 2017

rachel-green
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaazalia azalia

October 10 2017

rachel-green
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viashithappenss shithappenss

October 08 2017

rachel-green
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamemequeen memequeen
rachel-green
0712 526c
Reposted frommeem meem viashithappenss shithappenss

September 24 2017

rachel-green
3452 cc84 500
Reposted fromangelene13 angelene13 viashithappenss shithappenss
rachel-green
W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi które już masz w ręku.
— Josh Billings
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
rachel-green

September 03 2017

rachel-green
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

June 06 2017

rachel-green
rachel-green
8676 f9a9 500

May 09 2017

April 14 2017

rachel-green
8957 4b0e

February 13 2017

rachel-green

June 11 2015

rachel-green
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viashithappenss shithappenss

June 01 2015

7601 f35c
Reposted frommyry myry viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl