Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

rachel-green
Należy być wdzięcznym za to, co się ma, zamiast pragnąć rzeczy, które, jak nam się wydaje, chcemy mieć.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra

June 21 2019

rachel-green
9477 8e4c 500
Reposted frompiehus piehus vianoelya noelya

June 20 2019

rachel-green
9478 9ae8 500
Reposted frompiehus piehus viasatyra satyra

October 26 2018

rachel-green
7910 e716
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viashithappenss shithappenss
rachel-green
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaazalia azalia
2629 fdc5 500

underestimatedgentl3man:

No. Fucking. Way. [UPDATE]

Yeah now I believe it.

Reposted frombwana bwana viamisspandora misspandora
rachel-green
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

May 29 2018

rachel-green
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

May 24 2018

1796 2c27
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

March 29 2018

rachel-green
3120 7f31 500
Reposted bysomebodytolovefantasmagoriemikimotodeparterosiuwestern-feelingJessSilenteNicooblackheartgirlforgetprincessiwanttobeanastrophysicistwikszverdantforcementispenetraliaiwannabeyourabsolemselseyspalonyteatrsomebodytolovelatheanokturnalMountainGirlniebalaganBrainySzczurekztarnodifferencesilence89angelSky07PaiMei

November 15 2017

rachel-green
9924 3aab 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaazalia azalia

October 10 2017

rachel-green
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viashithappenss shithappenss

October 08 2017

rachel-green
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamemequeen memequeen
rachel-green
0712 526c
Reposted frommeem meem viashithappenss shithappenss

September 24 2017

rachel-green
3452 cc84 500
Reposted fromangelene13 angelene13 viashithappenss shithappenss
rachel-green
W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi które już masz w ręku.
— Josh Billings
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
rachel-green

September 03 2017

rachel-green
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

June 06 2017

rachel-green
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl