Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

rachel-green
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viashithappenss shithappenss

October 08 2017

rachel-green
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viamemequeen memequeen
rachel-green
0712 526c
Reposted frommeem meem viashithappenss shithappenss

September 24 2017

rachel-green
3452 cc84 500
Reposted fromangelene13 angelene13 viashithappenss shithappenss
rachel-green
W życiu nie chodzi o posiadanie samych dobrych kart, ale o umiejętne granie tymi które już masz w ręku.
— Josh Billings
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
rachel-green

September 03 2017

rachel-green
By odkryć kto Tobą rządzi, po prostu sprawdź kogo nie wolno Ci krytykować.
— Wolter
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

June 06 2017

rachel-green
rachel-green
8676 f9a9 500

May 09 2017

April 14 2017

rachel-green
8957 4b0e

February 13 2017

rachel-green

June 11 2015

rachel-green
5957 9e3d
Reposted fromTaieri Taieri viashithappenss shithappenss

June 01 2015

7601 f35c
Reposted frommyry myry viaszydera szydera

May 30 2015

rachel-green

- A spierdalaj
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać

Reposted fromnaciol naciol viaszydera szydera
rachel-green
To pocieszające, że naprawdę nic nie jest tak straszne jak się wydaje.
— życie
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
rachel-green
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.

March 19 2015

rachel-green
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
rachel-green
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl